DMS KRUST – Възпоменателен кръст във Велинград
DMS KRUST

DMS KRUST – Възпоменателен кръст във Велинград

Резултатите в ДМС:

Събрани през еPay: 49 лв.
Събрани през ОББ: 0 лв.
Изпратени SMS: 258 броя
Абонаменти от 2 лв.: 12 броя
Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Цел на кампанията

Възраждане на идеята за издигане на осветен със светодиоди християнски кръст висок 21 м, на хълма в близост до гроба на Вела Пеева. Финансова цел – 100 000 лв.

За организатора

Сдружение за развитие „Западни Родопи“ – Велинград,  пряк наследник на Клуб „Отворено общество” – Велинград. Сдружението продължава дейността на своя предшественик, като основна в работата му  става задачата за издигане на християнски кръст във Велинград или в близост до него

 

Сподели

Заедно събрахме 49 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 49 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията