Какво е DMS?

С дългосрочните партньорства постигаме повече!

phyre-logo

IRIS Solutions е платежна институция, лицензирана от БНБ. Иновативните решения на компанията предоставят достъп до вашето електронно банкиране в различни банки през един интерфейс. Получавате информация за всички сметки в реално време и избирате от коя сметка да извършите онлайн плащане. IRIS Solutions е водеща компания в сферата на Отвореното банкиране. Дружеството предоставя възможност на всяка една дигитална платформа удобно и ефективно да получава плащания в електронна среда. Чрез IRIS Solutions осигуряваме още един начин за лесно онлайн даряване за DMS каузи!

Към сайта
phyre-logo

С българския дигитален портфейл phyre всеки потребител може да извършва плащания и банкови трансфери бързо и лесно през телефона си. Като DMS партньори phyre дават възможност да даряваш за нашите каузи през приложението .

Към сайта
phyre-logo

Дигиталният портфейл A1 Wallet предоставя разнообразни начини и платежни инструменти, с които можете да извършвате плащания, включително дарения към DMS, директно със смартфон. В менюто за преводи има подменю Donate, където можете да изберете DMS и да въведете каузата, за която дарявате. А1 е дългогодишен партньор на DMS в реализирането на Единен дарителски номер 17 777.

Към сайта
phyre-logo

С Pay by Vivacom можете да плащате на всички безконтактни ПОС терминали в света, както и онлайн чрез виртуалната карта - можете също да направите дарение за кауза в DMS през отделно меню Donate/DMS, като не забравяте да посочите за коя кауза е дарението.

Към сайта
phyre-logo

Сайтът на DMS е обновен с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България".

Към сайта
phyre-logo

"ПЛАТФОРМАТА" е дарителски сайт, в която потребителите могат сами да създават каузи и да ги управляват, активно да канят поддръжници и дарители. Платформата е създадена от Фондация BCause (Бикоуз в помощ на благотворителността). Има широк кръг потребители и апели, а всички публикувани каузи на граждански организации могат автоматично да бъдат публикувани и в DMS, ако заявят такова желание!

Към сайта