17 777

Единен Дарителски Номер

Как да кандидатствате

2 Документите се подават:

1) Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация BCause, София 1000
бул.Витоша 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901 и 0882 244 456
факс: (02) 987 15 74
на вниманието на Деси Христова - за допълнителна информация и въпроси: Всеки четвъртък!

2)  По електронен път, на електронна поща:
      desi@bcause.bg - на вниманието на Деси Христова

3 Критерии за включване:

 • Нуждата от предлаганото лечение или друга медицинска интервенция е удостоверена от лекари;
 • Исканата сума е реална и доказана с оферти от лечебни заведения или проформа фактури;
 • За цялото лечение или интервенция не могат да бъдат предоставени други източници на средства от  системата на националното здравно осигуряване.

4 Документите се одобряват:

Документите се разглеждат от експерти на Фондация BCause и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS.

Съветническият борд на DMS дава препоръка за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация BCause, на трите мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, PR експерти, обществени личности.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици, след представяне на пълния набор от изискуеми документи.

5 Административни и технически въпроси:

Български дарителски форум
телефон: (02) 951 59 78
0884 053 057
Ирина Цветкова
е-mail: irinatsvetkova@dfbulgaria.org

2 Документите се подават:

 • По имейл на вниманието на Людмила Атанасова: lucy@bcause.bg
 • Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация BCause, София 1000
бул. „Витоша“ 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901
0884 645 206
факс: (02) 987 15 74
на вниманието на Людмила Атанасова

3 Критерии за включване:

 • Коректен правен статут на организацията;
 • Формиране на приходи от дарения;
 • Етични съображения;
 • Репутация и надеждност;
 • Недопускане на дублиране на средства;
 • Контрол и вътрешен контрол за изразходване на средствата;
 • Капацитет за комуникация на кампанията;
 • Отчетност на кампанията;
 • Спазване на специфични изисквания според лицензиозни, разрешителни или други режими в зависимост от кампанията.

4 Документите се одобряват:

Нужните документи се разглеждат от експерти на Фондация BCause и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS.

Съветническият борд на DMS дава препоръка за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация BCause, на трите мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, PR експерти, обществени личности.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици, след представяне на пълния набор от изискуеми документи.

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия и хуманитарни кризи. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

5 Административни и технически въпроси:

Български дарителски форум
телефон: (02) 951 59 78
0884 053 057
Ирина Цветкова
е-mail: irinatsvetkova@dfbulgaria.org

2 Документите се подават:

 • По имейл на вниманието на Людмила Атанасова:
  lucy@bcause.bg
 • Лично, по пощата или с куриер на адрес:

Фондация BCause, София 1000
бул. „Витоша“ 65, ет.2
тел.: (02) 988 00 80; 9811901
0884 645 206
факс: (02) 987 15 74
на вниманието на Людмила Атанасова

3 Критерии за включване:

 • Коректен правен статут на организацията;
 • Формиране на приходи от дарения;
 • Етични съображения;
 • Репутация и надеждност;
 • Недопускане на дублиране на средства;
 • Контрол и вътрешен контрол за изразходване на средствата;
 • Капацитет за комуникация на кампанията;
 • Отчетност на кампанията;
 • Спазване на специфични изисквания според лицензиозни, разрешителни или други режими в зависимост от кампанията.

4 Документите се одобряват:

Нужните документи се разглеждат от експерти на Фондация BCause и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS.

Документите се разглеждат от експерти на Фондация BCause и Български дарителски форум, съобразно критериите за включване в DMS.

Съветническият борд на DMS дава препоръка за включване или отказ. Той се състои от представители на Български дарителски форум и Фондация BCause, на трите мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, PR експерти, обществени личности.

Кампаниите получават отговор дали са одобрени за влизане в системата в рамките на 3 седмици.

DMS има кратка процедура за включване на кампании, които набират средства за спешни случаи като природни бедствия и хуманитарни кризи. При използване на кратката процедура, кампаниите получават отговор в рамките на 7 дни от подаването на попълнен формуляр за кандидатстване.

5 Административни и технически въпроси:

Български дарителски форум
телефон: (02) 951 59 78
Ирина Цветкова
0884 053 057
е-mail: irinatsvetkova@dfbulgaria.org