17 777

Единен Дарителски Номер

За DMS

Единен дарителски номер (DMS) е платформа за набиране на средства в подкрепа на хора, организации и институции чрез следните механизми:

В България DMS се осъществява в партньорство между Български дарителски форум  и  Фондация BCause и дава възможност за дарения чрез еднократен sms или sms абонамент за абонати на трите мобилни операторa на територията на България – Теленор, VIVACOM и Mtel.

DMS стартира през май 2007 и дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой кампании на частни лица, организации и институции, които да набират средства чрез SMS. От 2015 г. системата предлага и нови механизми за набиране на средства с абонамент за sms и онлайн дарения.

Кампаниите, които кандидатстват в системата се одобряват от DMS Борд, който се състои от представители на двете организации, трите мобилни оператора, „Тера Комюникейшънс“ АД, ОББ, „Ипей“ АД, PR експерти, обществени личности.

1) Стойност (цена) на дарителските sms.

 • За абонати по договор с Tеленор, VIVACOM и Mtel цената на еднократен дарителски 1 sms е 1 лв.
 • При абонаментно дарение на клиент по договор към сметката на абоната всеки месец се начислява сумата, посочена от него за избраната кампания. Стойността на абонамента е 2 или 5 лева. ДДС не се начислява. Всеки абонат може да се абонира само за 1 кампания.
 • За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператори цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС.
 • При абонаментно дарение от предплатена карта към сметката на притежателя на картата всеки месец се начислява сумата, посочена от него за избраната кампания. Стойността на абонамента е 2,40 лв. или 6 лв. с ДДС. Всеки притежател на предплатена карта може да се абонира само за 1 кампания.
 • За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.
 • Услугите са само за територията на България и само за абонати на българските оператори.

2) Каква сума получават кампаниите?

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Останалата сума покрива техническото обслужване на дарителската платформа, поддръжка и обслужване на кратък номер 17 777, невзетите плащания от страна на мобилните оператори от некоректни абонати, административните разходи по проект DMS.

Невзети плащания:

 • Сумите, които мобилните оператори не превеждат към съответните кампании, когато абонатите им, дарили със sms, не платят своите сметки за месеца.

Разходи по дарителската платформа DMS:

 • Техническо обслужване и поддръжка на кратък номер 17 777 за трите мобилни оператора;
 • Техническо обслужване и поддръжка на системата за активиране, обработване и отчитане на дарителските SMS-и от страна на “Тера Комюникейшънс” АД;
 • Разходи по поддръжка на Интернет портала на DMS;
 • Административни разходи;
 • Банкови такси за преводите на набраните суми към съответните кампании;
 • Изготвяне и разпространение на рекламни материали, които обясняват механизма на DMS и предоставят информация на дарителите за активните кампании;
 • Изготвяне на подробни отчети за финансовите постъпления;
 • Подкрепа за кандидатстващите кампании в подготовката на документи
 • Проверка от страна на външни независими експерти на истинността и верността на кандидатурите на кампаниите на организации, институции и физически лица;
 • Проверка на истинността и верността на финансовите отчети за изразходваните средства.

3) Предимствата на системата DMS.

 • Предлага единен номер за дарения за благотворителни кампании към трите мобилни оператора на територията на България – 17 777, при общи критерии за достъп на организации, институции и физическите лица;
 • Дава възможност за даряване чрез еднократен sms или sms абонамент;
 • Дава възможност за онлайн дарения през ePay.bg и системата на ОББ;
 • Дава възможност на легитимни НПО и публични институции в България да набират средства с благотворителна цел;
 • Дава възможност за набиране на средства на физически лица (деца и възрастни), които имат нужда от лечение.
 • Гарантира прозрачност и отчетност на кампаниите през сайта на www.dmsbg.com;
 • Гарантира прозрачност и отчетност на кампаниите чрез статистиката на системата;
 • Дава възможност на кампаниите за набиране на средства през цялата година.
 • Предоставя отчитане в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения – информацията е ориентировъчна,  точни и подробни данни ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf).

4) Удостоверения за направени дарения през системата на DMS.

Всеки дарител може да получи удостоверение за направеното дарение през системата на DMS.
За да издадем удостоверението е необходимо да сключите договор за дарение с DMS, който ще ви изпратим заедно с удостоверението след като се свържете с нас – пишете до Ирина Цветкова: irinatsvetkova@dfbulgaria.org.

5) Общи условия на дейността на DMS (pdf)

6) Изисквания при ползване на логото на DMS (pdf)

7) Задължения за комуникационни изисквания на кампаниите (pdf)

8) Препоръки при популяризиране на дарителска кампания чрез DMS (pdf)