17 777

Единен Дарителски Номер

Месечни справки

Януари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 66000 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9235 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 832 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 7 975 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 971 лв.

Февруари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 64898 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9345 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 860 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 4 336 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 176 лв.

Март Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 72809 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9038 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 900 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 610 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 569 лв.

Април Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 53514 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9210 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 889 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 459 лв.

 • Дарени средства през ePay: 6 667 лв.

Май Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 41591 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9445 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 931 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 617 лв.

 • Дарени средства през ePay: 1 569 лв.

Юни Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 64855 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9155 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 927 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 7 441 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 397 лв.

Юли Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 39970 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9457 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 979 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 577 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 601 лв.

Август

 • Брой изпратени SMS: 34204 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 7226 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 791 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 4 850 лв.

 • Дарени средства през ePay: 1 934 лв.