Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 50170 18991 3914 21 488 лв. 5 730 лв. 23 513 лв.
Февруари По кампании download icon 32207 18908 3891 12 480 лв. 10 305 лв. 16 696 лв.
Март По кампании download icon 38649 18737 3916 11 060 лв. 4 217 лв. 31 361 лв.
Април По кампании download icon 66467 18627 3925 9 783 лв. 8 079 лв. 8 053 лв.
Май По кампании download icon 35578 18333 3865 14 672 лв. 8 186 лв. 23 052 лв.
Юни По кампании download icon 36775 18181 3845 8 692 лв. 8 650 лв. 10 110 лв.
Юли 35951 17709 3821 9 083 лв. 10 500 лв. 12 401 лв.
Август 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Септември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Октомври 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Ноември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.