Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 33959 18174 3929 19 418 лв. 4 730 лв. 31 924 лв.
Февруари По кампании download icon 33931 18109 3988 9 722 лв. 4 005 лв. 12 138 лв.
Март По кампании download icon 32458 18119 4114 10 731 лв. 4 685 лв. 24 703 лв.
Април По кампании download icon 26462 18061 4160 10 310 лв. 4 653 лв. 16 856 лв.
Май По кампании download icon 24443 17893 4188 14 253 лв. 6 697 лв. 27 730 лв.
Юни По кампании download icon 25962 17708 4224 10 334 лв. 5 176 лв. 15 014 лв.
Юли По кампании download icon 39754 17597 4214 20 296 лв. 9 420 лв. 21 813 лв.
Август По кампании download icon 38563 17518 4231 11 191 лв. 5 539 лв. 42 520 лв.
Септември По кампании download icon 154657 17319 4257 87 561 лв. 22 426 лв. 267 836 лв.
Октомври По кампании download icon 28259 18154 4281 22 084 лв. 4 745 лв. 59 716 лв.
Ноември 24531 15759 3707 13 357 лв. 4 317 лв. 25 080 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.