Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 50170 18991 3914 21 488 лв. 5 730 лв. 23 513 лв.
Февруари По кампании download icon 32207 18908 3891 12 480 лв. 10 305 лв. 16 696 лв.
Март По кампании download icon 38649 18737 3916 11 060 лв. 4 217 лв. 31 361 лв.
Април 28948 10727 2082 5 624 лв. 6 439 лв. 5 402 лв.
Май 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Юни 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Юли 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Август 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Септември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Октомври 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Ноември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.