Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 50170 18991 3914 21 488 лв. 5 730 лв. 23 513 лв.
Февруари По кампании download icon 32207 18908 3891 12 480 лв. 10 305 лв. 16 696 лв.
Март По кампании download icon 38649 18737 3916 11 060 лв. 4 217 лв. 31 361 лв.
Април По кампании download icon 66467 18627 3925 9 783 лв. 8 079 лв. 8 053 лв.
Май По кампании download icon 35578 18333 3865 14 672 лв. 8 186 лв. 23 052 лв.
Юни По кампании download icon 36775 18181 3845 8 692 лв. 8 650 лв. 10 110 лв.
Юли По кампании download icon 37981 17799 3841 9 666 лв. 10 850 лв. 15 107 лв.
Август По кампании download icon 31278 17646 3885 6 902 лв. 5 721 лв. 20 691 лв.
Септември По кампании download icon 33614 17712 3885 5 952 лв. 19 489 лв. 27 303 лв.
Октомври 37349 10971 2278 4 840 лв. 4 485 лв. 9 213 лв.
Ноември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.