17 777

Единен Дарителски Номер

Месечни справки

Януари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 75509 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 11421 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1174 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 10 988 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 869 лв.

Февруари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 75300 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 11620 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1214 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 110 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 342 лв.

Март Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 46859 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12377 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1252 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 400 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 365 лв.

Април Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 50342 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12333 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1308 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 389 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 352 лв.

Май Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 30739 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12291 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1370 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 3 527 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 315 лв.

Юни Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 39703 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12045 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1457 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 157 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 220 лв.

Юли Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 43598 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12027 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1518 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 8 716 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 147 лв.

Август Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 56157 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12199 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1535 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 636 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 080 лв.

Септември Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 50369 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12450 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1592 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 8 736 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 595 лв.

Октомври Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 50294 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12547 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1652 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 134 лв.

 • Дарени средства през ePay: 5 362 лв.

Ноември

 • Брой изпратени SMS: 56316 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12751 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1712 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 4 806 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 633 лв.

Декември

 • Брой изпратени SMS: 23122 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 6109 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 859 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 064 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 619 лв.