17 777

Единен Дарителски Номер

Месечни справки

Януари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 75509 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 11421 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1174 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 10 988 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 869 лв.

Февруари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 75300 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 11620 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1214 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 110 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 342 лв.

Март Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 46859 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 12377 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1252 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 400 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 365 лв.

Април

 • Брой изпратени SMS: 46254 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 10622 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1125 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 889 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 077 лв.

Май

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Юни

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Юли

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Август

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Септември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Октомври

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Ноември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Декември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.