17 777

Единен Дарителски Номер

Месечни справки

Януари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 55646 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 13824 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1823 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 15 687 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 232 лв.

Февруари Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 32970 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 13944 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1885 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 4 913 лв.

 • Дарени средства през ePay: 2 719 лв.

Март Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 45891 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 13882 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1958 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 7 899 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 722 лв.

Април Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 39728 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 13788 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1981 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 5 771 лв.

 • Дарени средства през ePay: 4 201 лв.

Май Изтегли на PDF

 • Брой изпратени SMS: 49972 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 14227 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 2034 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 6 653 лв.

 • Дарени средства през ePay: 3 955 лв.

Юни

 • Брой изпратени SMS: 28751 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 9076 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 1330 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 2 332 лв.

 • Дарени средства през ePay: 1 951 лв.

Юли

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Август

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Септември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Октомври

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Ноември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.

Декември

 • Брой изпратени SMS: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  2 лв: 0 бр.

 • Брой абонаменти
  5 лв: 0 бр.

 • Дарени средства през ОББ: 0 лв.

 • Дарени средства през ePay: 0 лв.