Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 63633 15233 2373 6 430 лв. 3 820 лв. 14 511 лв.
Февруари По кампании download icon 65893 15324 2412 8 753 лв. 2 039 лв. 10 893 лв.
Март По кампании download icon 235725 18105 2448 21 962 лв. 23 162 лв. 26 100 лв.
Април По кампании download icon 458492 19860 2619 53 713 лв. 20 610 лв. 88 725 лв.
Май 93766 21276 3155 14 561 лв. 10 364 лв. 14 792 лв.
Юни 5548 3485 560 1 510 лв. 274 лв. 702 лв.
Юли 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Август 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Септември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Октомври 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Ноември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.