Колко дарихте

Месец Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
Януари По кампании download icon 63633 15233 2373 6 430 лв. 3 820 лв. 14 511 лв.
Февруари По кампании download icon 65893 15324 2412 8 753 лв. 2 039 лв. 10 893 лв.
Март По кампании download icon 235725 18105 2448 21 962 лв. 23 162 лв. 26 100 лв.
Април По кампании download icon 458492 19860 2619 53 713 лв. 20 610 лв. 89 500 лв.
Май По кампании download icon 93766 21276 3155 14 561 лв. 10 364 лв. 14 792 лв.
Юни По кампании download icon 36003 20366 3705 4 971 лв. 3 089 лв. 10 175 лв.
Юли По кампании download icon 45915 19707 3797 9 577 лв. 4 320 лв. 8 480 лв.
Август По кампании download icon 54093 19490 3948 5 603 лв. 3 492 лв. 9 114 лв.
Септември По кампании download icon 103931 19504 4022 7 924 лв. 8 246 лв. 26 068 лв.
Октомври 42829 13338 2560 6 693 лв. 5 119 лв. 13 003 лв.
Ноември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Декември 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.