DMS OLYMP – кампания в подкрепа на националните олимпийски отбори по природни науки
DMS OLYMP

DMS OLYMP – кампания в подкрепа на националните олимпийски отбори по природни науки

Кампанията приключва успешно, като с набраните над 4 300 лева чрез DMS са закупени самолетните билети за Международната олимпиада по астрофизика. Кампанията ще бъде подновена при следваща необходимост от финансиране на подготовката и участието на отборите в международните олимпиади.

Събрани през еPay: 3620 лв.
Събрани през ОББ: 489 лв.
Изпратени SMS: 193 броя
Абонаменти от 2 лв.: 24 броя
Абонаменти от 5 лв.: 0 броя


За кампанията

Сдружение на ръководители на българските олимпийски отбори по природни науки (СРООПН) е създадено през 2010 г. и включва ръководителите на отборите по астрономия, биология, информатика, математика, математическа лингвистика, химия, физика и отбора на младите физици. Учредителите са известни учени, ветерани на олимпийското движение в България с изключително богат опит в подготовката, обучението и участието в международни олимпиади.

Основна мисия на Олимпийското сдружение е да подпомага развитието на националните олимпийски отбори по природни науки. Като част от тази мисия то съдейства за осигуряване на финансирането на подготовката и участието на отборите в международните олимпиади. Необходима е работа в тази насока, тъй като Министерството на образованието и науката финансира единствено пътните разходи на отборите до мястото, на което се провежда съответната международна олимпиада.

Високите резултати на участниците могат да бъдат постигнати само след задълбочена и компетентна подготовка, която изисква висококвалифицирани лектори и преподаватели. Затова Олимпийското сдружение работи над различни кампании за допълнително финансиране, които да подпомогнат цялостния процес на участие на страната ни в международни олимпиади по природни науки, който включва допълнителна работа по подготовката на учениците, заплащане на такси участие за състезанията и др.

Сподели

Заедно събрахме 6 264 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1082 414 49 0 489 лв. 3620 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 4 от 2 лв. 1 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията