DMS ZNAK – кампания за изграждане на Национален център за жестови услуги за хора с увреден слух
DMS ZNAK

DMS ZNAK – кампания за изграждане на Национален център за жестови услуги за хора с увреден слух

Фондация „Заслушай се“ успя да реализира център за видео жестови услуги, поради което кампанията в DMS спира.

Резултатите:

От началото на кампанията:
Събрани през еPay: 150 лв.
Събрани през ОББ: 77 лв.
Изпратени SMS: 2594 броя
Абонаменти от 2 лв.: 1147 броя
Абонаменти от 5 лв.: 127 броя

 

За кампанията:

Фондация „Заслушай се“ е инициатор на Благотворителна кампания за създаване на модерен Национален център за жестови услуги в България. Средствата, които набираме са необходими за неговото физическо изграждане.

Защо го правим:

Основният проблем, от който е породена нашата цел, е социалното изключване и невъзможността за нормална комуникация на хората с увреден слух с останалата част от обществото в България. В резултат на това, глухите в България много често не могат да проведат нормален диалог и да получат обществени, здравни, социални и други услуги от общински и държавни институции. Липсата например на жестов превод в спешно отделение може да бъде животозастрашаващо.

Глухите не могат да комуникират свободно с всеки и в своя личен живот. Трудно се реализират социално и професионално.

Как го правим: 

Националният център за жестови услуги ще предоставя на хората от тихата общност в България два основни вида услуги, свързани с жестов превод  и съдействие при заявка: 1) офлайн и 2) онлайн чрез видео връзка, особено в случаите, когато е необходимо да се ползват обществени услуги в общински и държавни институции, лекар, болница, спешно отделение и др.

Нашата цел: 

Нашата благородна цел е по този начин да преодолеем комуникационните бариери и да направим общуването за глухите хора в България общодостъпно. Необходимата сума е 39 800 лева.

Сподели

Заедно събрахме 5 790 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2634 1147 127 0 77 лв. 150 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията