Спасителен център на Зелени Балкани – Стара Загора
DMS OREL

Спасителен център на Зелени Балкани – Стара Загора

В Спасителния център на сдружение „Зелени Балкани“ вече пристигнаха първите бебета птички – това са три малки горски ушати совички, които по традиция са първите обитатели на бебешката стая всяка година. Малките пациенти на Спасителния център са от Стара Загора и Шумен. Те са постъпили след първоначален преглед от ветеринарните специалисти и са настанени в чисто новата бебешка стая на Центъра.

Стаята е изградена със средствата набрани чрез SMS по време на втората част на кампанията “Помогни ми да порасна” към единния дарителски номер DMS. Средствата са вложени в дооборудването на старата бебешка стая на Спасителния център и обособяването на “кувьози” за новоизлюпени бебета птички.

Екипите на „Единен дарителски номер“ и сдружение „Зелени Балкани“ благодарят на всички, които се включиха в кампанията и помогнаха на осиротелите пухкави мъничета.

Сподели

Заедно събрахме 22 120 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6636 4762 1192 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 74 от 2 лв.16 от 5 лв.

За кампанията