Да помогнем на Боян Йорданов

Да помогнем на Боян Йорданов

Въпреки събраните средства в подкрепа на кампанията „Да помогнем на Боян”, след операцията в Турция, организма на Боян не издържа и на 07.08.2010 младият мъж ни напусна.

Боян Йорданов от Костенец страдаше от злокачествено раково заболяване и събираше средства за лечение в болницата „Анадолски медицински център”, Истанбул. За времето си в проект „Единен дарителски номер” кампанията набра общо 8 449 дарителски смс-а.

Неусвоените средства от набраните дарителски смс-и, семейството на Боян реши да разпредели между кампаниите на индивидуални лица в проект „Единен дарителски номер”.

Благодарим на близките на Боян за направения жест, както и на всички дарители, които подкрепиха Боян в борбата му с коварната болест.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията