Венелин Иванов
DMS VENI

Венелин Иванов

С голяма мъка ви съобщаваме, че Венелин Иванов ни е напуснал в края на миналата седмица.

Вени беше с диагноза сарком на Юинг, като след операция в Университетска болница Мюнстер основният тумор беше отстранен напълно. Заради разсейки лечението трябваше да продължи с химиотерапия и лъчетерапия.

Изказваме съболезнования на семейството и близките на Венелин и благодарим на всички, които го подкрепяха.

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията