Да помогнем на Даниела Аврамова
DMS DANIELA

Да помогнем на Даниела Аврамова

Кампанията на Даниела Аврамова (DMS DANIELA) в Единен дарителски номер приключва успешно!

Даниела, която страда от бъбречна недостатъчност, съобщи, че благодарение на дарителите си вече е събрана необходимата сума от 21 600 евро за бъбречната трансплантация в болница „Флорънс Найтингейл”, Турция.

Благодарим на всички, които дариха за кампанията на Даниела!

Сподели

Заедно събрахме 0 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията