Румяна Кирилова
DMS RUMI

Румяна Кирилова

Кампанията „Да помогнем на Румяна“ (DMS RUMI) приключи с успех – необходимата сума за трансплантация е събрана!

Румяна Кирилова от гр. Етрополе е с хронична бъбречна недостатъчност и набираше средства за транплантация в клиника Medicana Healthcare Group, в Турция.

В момента Руми чака датата за трансплантацията.

Благодарим на всички, които подкрепихте Румяна!

Сподели

Заедно събрахме 45 743 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
41464 1817 129 0 0 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията