През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх
DMS VITOSHA

През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх

Кампанията „През сняг и мъгла от Кумата до Черни връх“ набра близо 2000 лв от предвидените 6000 лв, част от тях през DMS. Със сумата от постъпилите дарения ще бъдат възстановени табелите и липсващите колове по пътеката.

Поради лошите метеорологични условия на Витоша тази пролет, нямаше възможност да бъде направен пълния обхот на маршрута и да се установи с точност какви нови щети има по стълбовете. За кампанията има предвидено дарение от боя, с която доброволци ще обновят коловете по маршрута.

Благодарим на всички дарители за подкрепата!

 

 

Сподели

Заедно събрахме 843 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
218 25 2 0 245 лв. 70 лв. 250 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

Ще припомним един малко известен факт. През 1919 г. българският планинар Крум Новаков – Кумата прави предложение при срещите по пътеките в планините хората да се поздравяват със “Здравей”, “Здравейте”. То съществува вече един век и е любим поздрав на всички, тръгнали по нашите планини.

От хижа „Кумата“ започва един от най-посещаваните маршрути – х.“Кумата“ – Черни връх. В откритата висока част на планината, в дълбокия сняг или обгърналата ни мъгла по пътя ни водят жълто-черните стълбове. В суровите условия те се нуждаят от освежаване и ремонт.

letter Целта на кампанията е да се съберат 6000 лв. до края на месец март 2021 г. Със събраните средства ще се възстановят всичките 206 стълба по маршрута и ще се поставят указателни табели.