17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS USET – Сензорен център за деца със специални образователни потребности

Кампанията е стартирала на: 29.03.2019
DMS USET – Сензорен център за деца със специални образователни потребности
 • Необходима сума: 4 700 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 59 лв.
 • Събрани през ОББ: 450 лв.
 • Изпратени SMS: 34 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 3 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 1 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS USET Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS USET на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

Кампанията е сред каузите в националната дарителска инициатива „България дарява“!

Децата, посещаващи Център за социална рехабилитация и интеграция “Щастливи заедно“ са с различни увреждания , но при 80% от тях се наблюдава сензорно интегративна дисфункция. Тя е нарушение, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи.

За преодоляване на сензорно – интегративна дисфункция при деца със СОП (специални образователни потребности) се прилагат различни сензорни занимания. Целта на мултисензорната терапия е детето да натрупа богат сензорен опит и съобразно възможностите си да го обработи и да реагира адекватно на стимулацията с двигателна реакция, емоция, изказ. Сетивните въздействия развиват мозъчната дейност и нейните функции, отговорни за качества като внимание, концентрация, памет, емоции и възможност за обучение.

Сензорният център ще включва три елемента от цялостно изградени мултисензорни зали: – водна кула с мехурчета, сноп фиброоптични влакна и светлинен източник за тях и комплект UV тръби, UV магически пръчки и UV цветни фигури. Необходимата сума е 4700 лв.

С ползването на Сензорния център ще се работи по посока на: -предизвикване на сетивата, по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация, провокиране на интерес и устойчивост на вниманието, релаксация, справяне с хиперактивността и агресията.

Мисията на нашата организация (Сдружение „Заедно можем повече“) е да се грижим за децата с увреждания и техните семейства, като работим за създаване на среда на приемане и социализация, приобщаване и справяне, за да предотвратим риска от отхвърляне, изолация и други нарушения на социалното функциониране.

Съществена част от нашата мисия заема работата за промяна нагласите на обществото към децата, младежите и възрастните хора с увреждания.

Благодарим за всяка дарителска подкрепа!


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS USET Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS USET на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)