Сензорен център за деца със специални образователни потребности
DMS USET

Сензорен център за деца със специални образователни потребности

Сподели

Заедно събрахме 2 406 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
47 14 0 470 лв. 59 лв. 1802 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Децата, посещаващи Център за социална рехабилитация и интеграция “Щастливи заедно“ са с различни увреждания , но при 80% от тях се наблюдава сензорно интегративна дисфункция. Тя е нарушение, изразяващо се в неспособност на мозъка да обединява и интегрира определена информация, получена от основните сензорни системи.

За преодоляване на сензорно – интегративна дисфункция при деца със СОП (специални образователни потребности) се прилагат различни сензорни занимания.

Целта на мултисензорната терапия е детето да натрупа богат сензорен опит и съобразно възможностите си да го обработи и да реагира адекватно на стимулацията с двигателна реакция, емоция, изказ.

Сензорният център ще включва три елемента от цялостно изградени мултисензорни зали: – водна кула с мехурчета, сноп фиброоптични влакна и светлинен източник за тях и комплект UV тръби, UV магически пръчки и UV цветни фигури. Необходимата сума е 4700 лв.

С ползването на Сензорния център ще се работи по посока на:

  • предизвикване на сетивата
  • по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация
  • провокиране на интерес и устойчивост на вниманието
  • релаксация
  • справяне с хиперактивността и агресията

 

letter Сетивните въздействия развиват мозъчната дейност и нейните функции, отговорни за качества като внимание, концентрация, памет, емоции и възможност за обучение.