DMS PIROGOV – „Малките герои”
DMS PIROGOV

DMS PIROGOV – „Малките герои”

Кампанията приключи успешно и нейната цел е изпълнена. Резултатите в DMS от началото на кампанията са:

Събрани през еPay: 285 лв.
Събрани през ОББ: 900 лв.
Изпратени SMS: 8283 броя
Абонаменти от 2 лв.: 1070 броя
Абонаменти от 5 лв.: 32 броя

 

За кампанията

„Малките герои” е инициатива на Фондация „Америка за България” и партньори, която ще модернизира интериорно детското отделение в болницата, за да го преобрази в място, в което децата и тинейджърите ще се чувстват специални в една адаптирана за тях среда. „Пирогов” е най-големият национален спешен център. Неговите клинични постижения в предоставянето на медицински и хирургически грижи за деца и надграждането на подобренията в детските клиники ще го поставят наравно с водещите детски болници в света.

Инициативата „Малките герои” е продължение на реално текущата реконструкция на детските отделения, която е финансирана от Министерството на здравеопазването. Интериорното обогатяване ще стане чрез добавяне на един модерен, цветен и образователен компонент и ще се финансира чрез допълнителни средства, предоставени от Фондацията, партньорите на инициативата и DMS кампанията.

Резултатите

Сподели

Заедно събрахме 11 838 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
8353 1070 32 900 лв. 285 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията