DMS PEPA – да помогнем на Пепа Димитрова!
DMS PEPA

DMS PEPA – да помогнем на Пепа Димитрова!

Кампанията спира поради слаба активност, съгласно регламента в Общите условия за дейността на DMS.

Резултатите в DMS:
– събрани през еPay: 407 лв.
– събрани през ОББ: 463 лв.
– изпратени SMS от началото на 2015: 529 броя
– абонаменти от 2 лв. от началото на 2015: 29 броя
– абонаменти от 5 лв. от началото на 2015: 0 броя

Сподели

Заедно събрахме 870 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 463 лв. 407 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията