17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS USPEH – програма „Готови за успех”

Кампанията е стартирала на: 09.07.2013
DMS USPEH – програма „Готови за успех”
 • Необходима сума: 5 000 лв. годишно
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 5 лв.
 • Събрани през ОББ: 41 лв.
 • Изпратени SMS: 2021 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 976 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 115 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 12 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 2 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS USPEH

на номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVACOM и Mtel)

За кампанията

„Готови за успех“ е стипендиантска програма на фондация BCause (Помощ за благотворителността в България), която подкрепя образованието на младежи без родители, отгледани от роднини или в социални институции и които имат отлични постижения в обучението си. Нашите стипендианти са високо мотивирани да успяват,  участват в стажове и обучителни програми, явяват се по конкурси и ги печелят.

Стипендиите „Готови за успех“ са уникални с две неща:
- средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения, от фирми и от частни лица;
- водещ критерий е успеха на кандидатите.

Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Защо го правим

„Готови за успех“ е стипендиантска програма, която Фондация BCause осъществява в парньорство с Фондация „Сирак” . Ние подкрепяме образованието на младежи без родители, отгледани от роднини или в социални институции и които имат отлични постижения в обучението си. Нашите стипендианти са високо мотивирани да успяват,  участват в стажове и обучителни програми, явяват се по конкурси и ги печелят.
Само за учебната 2016/2017 година пълните отличници бяха 25!

Как го правим

Стипендиите са годишни – в рамките на учебната година и са на стойност 2 000 лв. (10 месеца по 200 лв.) за студентите и 1 000 лв. (10 месеца по 100 лв.) за учениците.  За изминалите 10 години програмата „Готови за успех” е раздала над 900 стипендии на обща стойност над 1 300 000 лв.  Средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения – корпоративни и индивидуални, като се разпределят от комисия, в която участват представители на дарителите.

Развитие

През юни 2018 беше изпратен 12-ия випуск на стипендианстаката програма „Готови за успех“. Това са 17 бъдещи лекари, един бъдещ корабен капитан, 4 компютърни специалисти, 7 учители, 6 юристи, 7 филолози, двама художници, певец, 2-ма журналисти, трима психолози, 6 икономисти и финансисти, 10 биолози, химици и физици – това са само част от стипендиантите на Програма „Готови за успех“ през изминалата учебната 2017/2018 година.

Общо 89 студенти и 22 ученици от цялата страна, без родители или с един родител, имаха шанса да получават стипендия за отличен успех от Фoндация BCause. Всички средства са дарени от граждани и от компании, работещи в България.

За 12 години Фондация BCause раздаде 1251 стипенди на обща стойност близо 2 000 000 лева.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS USPEH

на номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVACOM и Mtel)