Програма „Дом Възможност“

Начало на кампанията: 13.06.2014

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Програма „Дом Възможност“
47 313 лв. дарени остават Виж детайли
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни sms и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или PayPal.
 • bank-icon Направи банков превод
  BG06UBBS 80 0210 2607 2940 Oснование на превода: Дарение за DMS DOM

За кампанията

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

„Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в домове за деца, да изградят умения за независим живот, за да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.

Програмата се развива вече 7 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

Фондацията ни разполага с 6 такива жилища с общ капацитет 30 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за намиране и задържане на работа; развиване на трудови навици; управление на лични финанси и домакинство; полагане на адекватни грижи за личното здраве; развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения; адаптация за самостоятелен живот; както и последваща подкрепа.

От началото на програмата 24,5 % от участващите младежи са повишили, а 8,2 % са в процес на повишаване на нивото на образованието си, 53,1 % от участниците в Програма Дом Възможност са имали шанс за достъп до пазара на труда, а 26,5% от младежите са се задържали повече от 6 месеца на работното си място.

Целта

Настоящата кампания цели набиране на средства за откриване на нов център от програма „Дом Възможност” в София. Проблемът е големият брой пълнолетни младежи, напускащи институционална грижа и живеещи в София.

Те имат нужда от подкрепа, и придобиване на базисни социални и трудови умения и навици, за да се адаптират към самостоятелен живот и да станат допринасящи членове на нашето общество.

При липса на такава подкрепа са лесно податливи на рискови поведения и попадане в криминални практики. Средствата ще бъдат използвани за ремонт и оборудване на помещенията.

Необходимата сума е 120 000 лева.

dom1 dom2 dom3

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!