17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS DOM – програма „Дом Възможност“

Кампанията е стартирала на: 13.06.2014
DMS DOM – програма „Дом Възможност“
 • Необходима сума: 120 000 лева.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 105 лв.
 • Събрани през ОББ: 12 лв.
 • Изпратени SMS: 23336 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 12476 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 1179 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 82 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 20 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS DOM

на номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVACOM и Mtel)

За кампанията:

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Защо го правим:

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи. „Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в домове за деца, да изградят умения за независим живот, за да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.

Как го правим:

Програмата се развива вече 7 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България. Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

Фондацията ни разполага с 6 такива жилища с общ капацитет 30 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за намиране и задържане на работа; развиване на трудови навици; управление на лични финанси и домакинство; полагане на адекватни грижи за личното здраве; развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения; адаптация за самостоятелен живот; както и последваща подкрепа.

От началото на програмата 24,5 % от участващите младежи са повишили, а 8,2 % са в процес на повишаване на нивото на образованието си, 53,1 % от участниците в Програма Дом Възможност са имали шанс за достъп до пазара на труда, а 26,5% от младежите са се задържали повече от 6 месеца на работното си място.

Нашата цел:

Настоящата кампания цели набиране на средства за откриване на нов център от програма „Дом Възможност” в София. Проблемът е големият брой пълнолетни младежи, напускащи институционална грижа и живеещи в София. Те имат нужда от подкрепа, и придобиване на базисни социални и трудови умения и навици, за да се адаптират към самостоятелен живот и да станат допринасящи членове на нашето общество. При липса на такава подкрепа са лесно податливи на рискови поведения и попадане в криминални практики. Средствата ще бъдат използвани за ремонт и оборудване на помещенията.

Необходимата сума е 120 000 лева.

dom1 dom2 dom3


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.fscibulgaria.org/

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS DOM

на номер 17 777 (за абонати на Tеленор, VIVACOM и Mtel)