Програма „Дом Възможност“

Програма „Дом Възможност“

Начало на кампанията: 13.06.2014
Цел: 120 000 лв.
Остават: 75 139 лв.
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
11373 13323 1345 12 лв. 105 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 31 от 2 лв.5 от 5 лв.

За кампанията

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

„Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в домове за деца, да изградят умения за независим живот, за да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.

Програмата се развива вече 7 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

Фондацията ни разполага с 6 такива жилища с общ капацитет 30 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за намиране и задържане на работа; развиване на трудови навици; управление на лични финанси и домакинство; полагане на адекватни грижи за личното здраве; развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения; адаптация за самостоятелен живот; както и последваща подкрепа.

От началото на програмата 24,5 % от участващите младежи са повишили, а 8,2 % са в процес на повишаване на нивото на образованието си, 53,1 % от участниците в Програма Дом Възможност са имали шанс за достъп до пазара на труда, а 26,5% от младежите са се задържали повече от 6 месеца на работното си място.