Програма Дом Възможност

Програма Дом Възможност

Начало на кампанията: 13.06.2014
Цел: 2 300 лв. месечно
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
23597 17709 2474 577 лв. 225 лв. 813 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 64 от 2 лв.23 от 5 лв.

За кампанията

Основната дейност в рамките на Програма „Дом Възможност” е изграждане на мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

„Фондация за социална промяна и включване” (ФСПВ) e основана в края на 2008 г. с основна цел да работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на страната ни.

Нашата работа е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще.

Ние вярваме, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство.

Приоритетната ни дейност е в рамките на Програма „Дом Възможност” – мрежа от жилища от семеен тип за дългосрочна грижа, предназначени за младежи, които напускат специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи.

Програмата се развива вече над 10 години и е базирана на практики от западна Европа, адаптирани към условията и нуждите на младежите в България.

Чрез нашата Програма млади хора от цялата страна, уязвими към рискови поведения като: въвличане в криминални мрежи, просия, международен трафик и секс търговия, имат достъп до спокойна среда в жилища от семеен тип.

Фондацията ни разполага с 2 жилища в гр. София с общ капацитет 12 места, в които младежите живеят в продължение на 2 години и получават обучение и подкрепа за:
– намиране и задържане на работа;
– развиване на трудови навици;
– управление на лични финанси и домакинство;
– полагане на адекватни грижи за личното здраве;
– развиване на социални умения и такива, за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения;
– адаптация за самостоятелен живот;
– последваща подкрепа.

До  момента през „Дом Възможност“ (DMS DOM) са преминали 186 младежи. От тях:

  • Близо 70 % са започнали работа
  •  Над 90% са повишили нивото на социалните си умения
  •  над 65% са развили социалните си умения до ниво на самостоятелност
  •  Близо 67% са изградили положителни взаимоотношения с членове на местната общност
  •  100% са запазили или подобрили здравословното си състояние
letter „Дом Възможност“ прекъсва цикъла на изоставянето като подпомага млади хора, израснали в социални институции за деца лишени от родителска грижа, да изградят умения за независим живот,  да станат достойни и допринасящи членове на нашето общество.