Предарени са последните дарения от кампанията на DMS MARIO

Предарени са последните дарения от кампанията на DMS MARIO

Сподели

В края на ноември бяха предарени последните останали средства по кампанията на починалия Марио и както пожела неговата майка, неизползваните средства бяха насочени към други кампании на деца с подобни диагнози като на Марио (DMS SIMONA и DMS ZARA)

Благодарим отново за жеста на Каймет Матеева!