Помощ за Марио!
DMS MARIO

Помощ за Марио!

Трудно е да съобщаваме такива новини, но Марио отлетя. Благодарим на всички добри хора, които не спираха да му помагат. Съболезнования на семейството му.

Сподели

Заедно събрахме 44 151 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
30504 561 27 3139 лв. 4030 лв. 5221 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Марио е роден с тежка асфикция и престоява в кувьоз 25 дни. Развива гърчов синдром и детска церебрална парализа.

До момента са му извършени 27 коригиращи ортопедични операции в България, но състоянието му все повече се влошава, затова родителите се насочват към болница Реяп, гр. Чорлу, Турция, откъдето получават оферта за изследвания, операция на бедро и рехабилитация на обща стойност 17 000 евро.


Към ноември 2020 г. детето се намира в турската болница и състоянието му се определя като тежко. Ще му бъдат направени поредица от операции, за които болницата е изготвила оферти. Общата сума, необходима за лечението на Марио, е почти 90 000 евро.