Да спасим Къщата на сърцатите хора!

Начало на кампанията: 26.08.2021

В „Къщата на сърцатите хора“ се намира едно специално място - центъра на Асоциация "Детско сърце", който работи със сърдечноболни деца и техните родители. До момента асоциацията успява да стопанисва и поддържа къщата в добро състояние, но през последната година фасадата и покрива й започват да се рушат и застрашават преминаващите хора. Нужен е спешен ремонт!

Да спасим Къщата на сърцатите хора!
4 153 лв. дарени остават Виж даренията
megaphone image Помогни, като споделяш! Така кампанията ще достигне възможно най-много хора и ще събере нужните средства.
Сподели кампанията
 • phone-icon Изпрати SMS на 17 777
  Дари чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Yettel., VIVACOM и A1.
 • computer-icon Дари онлайн още сега!
  С Visa или MasterCard през виртуалния ПОС на ОББ, ePay или IRIS Solutions.
 • bank-icon Направи превод
  Български дарителски форум BG06UBBS80021026072940 Oснование: DMS SARTSE

Асоциация „Детско сърце“

Асоциация „Детско сърце“ е създадена през 1990 г. с основната мисия да подобрявава качеството на живот на сърдечно болните деца и техните семейства и успешната им социална интеграция. Средно годишно работят с около 250 семейства и 360 деца.

От 21 година Асоциацията ползва сграда на ул.”Яков Крайков”№3, в която изгради център”Детско сърце” – модел на извън-институционални интегрирани грижи за сърдечно болните деца.

Основните дейности на Асоциацията са:

 • Психосоциална – психологическо, социално, семейно консултиране и психотерапия; клубове “Родител”, “Приятелство” и “Млади хора с оперирани сърца”; арт ателиета;
 • Оздравителни рехабилитационни програми с цел подобряване на физическото и психическото състояние на децата.
 • Организиране на семинари за оперирани млади хора с вродени сърдечни малформации.

https://www.instagram.com/childsheartbg

letter В къщата са организирани социални спални, в които нуждаещите се семейства могат да отседнат по време на налагащите се изследвания или хоспитализации на децата им, да се срещнат със семейства с подобни проблеми и да намерят необходимата им помощ и подкрепа.

Какво целим?

До момента успявахме да стопанисваме и поддържаме къщата в добро състояние, но през последната година фасадата и покрива започнаха да се рушат и да застрашават живота на преминаващите около нея хора.

Това е голям проблем, тъй като последния етаж на сградата се използва за социални спални от семействата на сърдечно болните деца, които са в затруднено финансово положение. За повечето от тях това е единственото място, където могат да отседнат!

Набираме средства за ремонт!

Да помогнеш е лесно

 • лева
  За успешния край Бъди първият изпратил!