Да спасим Къщата на сърцатите хора!

Да спасим Къщата на сърцатите хора!

Начало на кампанията: 26.08.2021
Цел: 15 000 лв.
Остават: 11 035 лв.
Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
604 353 107 390 лв. 90 лв. 1640 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 18 от 2 лв.6 от 5 лв.

Асоциация „Детско сърце“

Асоциация „Детско сърце“ е създадена през 1990 г. с основната мисия да подобрявава качеството на живот на сърдечно болните деца и техните семейства и успешната им социална интеграция. Средно годишно работят с около 250 семейства и 360 деца.

От 21 година Асоциацията ползва сграда на ул.”Яков Крайков”№3, в която изгради център”Детско сърце” – модел на извън-институционални интегрирани грижи за сърдечно болните деца.

Основните дейности на Асоциацията са:

  • Психосоциална – психологическо, социално, семейно консултиране и психотерапия; клубове “Родител”, “Приятелство” и “Млади хора с оперирани сърца”; арт ателиета;
  • Оздравителни рехабилитационни програми с цел подобряване на физическото и психическото състояние на децата.
  • Организиране на семинари за оперирани млади хора с вродени сърдечни малформации.

https://www.instagram.com/childsheartbg

letter В къщата са организирани социални спални, в които нуждаещите се семейства могат да отседнат по време на налагащите се изследвания или хоспитализации на децата им, да се срещнат със семейства с подобни проблеми и да намерят необходимата им помощ и подкрепа.