За повече медици, които остават!
DMS MLAD MEDIK

За повече медици, които остават!

Сподели

Заедно събрахме 3 253 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
777 148 33 0 622 лв. 180 лв. 1213 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

България е държава с прогресивно намаляващо население, вследствие на емиграция и отрицателен естествен прираст.

Изтичането на кадри е проблем в почти всяка една сфера на икономиката ни. Здравният сектор е един от най-засегнатите от тази пагубна тенденция. Хиляди български медици работят на запад в търсене на по-добър живот и професионална реализация. Без достатъчно кадри и качествено здравеопазване бъдещето на нацията ни е поставено под въпрос. Няма кой да ни помогне, ако не си помогнем сами!

Фондация Млади медици за България е неправителствена организация, учредена през aвгуст 2020 година, чиято основна цел е да намали и спре емиграцията на млади медицински кадри, като ги стимулира да останат и се реализират професионално тук, в България.

Фондацията подпомага финансово и професионално млади медици, както и студенти по медицина до 35 годишна възраст с ексклузивното условие да останат и работят в България.  Трудно можем да постигнем голямата цел сами.

Затова се обръщаме към всички съпричастни – инвестирайки в младите медици, инвестираме в собственото си здраве!

 

letter "Млади Медици за България" е основана от водещи професионалисти, за които задържането на младите медицински кадри в България се е превърнала в професионална и лична мисия.