Да помогнем на Алекс да ходи!
DMS ALEXANDRA

Да помогнем на Алекс да ходи!

Кампанията на малката Алекс приключи! Ето какво написаха нейните родители:
С радост искаме да ви съобщим че парите за лечението на Алекс вече са събрани и прекратяваме дарителската кампания. Все още продължаваме втория етап от лечението на Алекс в САЩ. За сега постигнатите резултати са перфектни, и всичко върви по план. Заложеното удължаване от 5 см вече е постигнато, и крака е с напълно разтегнати сухожилия и мусколи. По наша молба, и защото медицинското състояние на Алекс позволява, ще бъде продължено удължаването с още един допълнителен сантиметър, което е невероятно и естествено постижимо само в Пейли Институт, благодарение на блестящите лекари и физиотерапевти. След това продължава рехабилитацията в продължение на още три месеца след което престой премахване на външния фиксатор. Така лечението ще продължи още около 5 до 6 месеца.
Благодарим ви за помощта и подкрепата! Желаем ви да сте здрави и щастливи и нека доброто което правите да се върне към вас хилядократно!

Сподели

Заедно събрахме 26 953 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
17277 1456 175 0 3889 лв. 1330 лв. 670 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

Историята на Алекс

Александра Кръстянина е родена през 2016 год. с рядката диагноза „Фибуларна хемимелия на дясно краче” – пълна липса на малък пищял и скъсен крак с деформирани глезен и стъпало. Лечението е оперативно, в няколко етапа и се извършва най-успешно от д-р Пейли, на когото е кръстен и методът.

От септември 2016 до юни 2017 год. Александра имаше кампания в DMS за набиране на средства за първата операция в САЩ при д-р Пейли. Кампанията беше успешна и детето беше оперирано – деформацията е коригирана, а крачето е удължено с 5 см.

Следващата процедура по удължаване е планирана за 2020 год. и ще струва 173 253 щатски долара. Третата операция ще е след 4-5 години и ще е на стойност 194 000 долара.

letter В България никой не се наема да започне лечение преди навършване на 2 години. Няма и достатъчно опит, тъй като заболяването е рядко.