Дарете живот на Ели!
DMS ELKA

Дарете живот на Ели!

С голямо прискърбие съобщаваме, че Елка е починала. Съболезнования на семейството й.

Сподели

Заедно събрахме 13 490 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
10026 585 48 1119 лв. 935 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

След провеждане на нови изследвания, се установява, че туморът е много рядък и агресивен, нетипичен за възрастен човек.

По спешност е оперирана повторно, а в момента й се прилага лъчетерапия. След приключване на лъчелечението ще стартира химиотерапията. Стойността на 8 цикъла химиотерапия е 55 000 евро.

Към 31.08.2018 год. на Елка са приложени 8 от планираните 16 курса химиотерапия с много добро повлияване върху тумора.

letter Най-голямата сила е майчината любов! Заради своите близнаци, Елка е готова да пребори всичко!