Да се обединим за Криси!
DMS KRISTIN

Да се обединим за Криси!

Кампанията е прекратена, в момента не се провежда терапия.

Сподели

Заедно събрахме 13 177 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6840 773 2 3304 лв. 1477 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

През юли 2017 год. с детето започват работа в рехабилитационен център „Рибем”, Истанбул. След три курса Кристин започва да ходи самостоятелно, макар и несигурно. Спастичността в крачетата намалява, активните движения са в по-голям обем, по-плавни и стабилни.

Препоръката на турските специалисти е да се продължи активната терапия в продължение на 1 година, но родителите не разполагат със средствата. Стойността на едногодишна рехабилитация е 50 000 лв. без разходи за път и престой.

letter През 2018 год. Кристин продължава рехабилитацията си в център „Рибем”, но сега се налага да премине и през ортопедична операция в клиника Шпайзинг, Виена.