Помогни на безпомощните!
DMS BEST FRIENDS

Помогни на безпомощните!

Сподели

Заедно събрахме 681 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
167 136 22 127 лв. 5 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Фондация „Best Friends Foundation“ е основана през 2016 от група приятели на животните с цел да помага на болни, пострадали и изоставени улични кучета в района на Варна.

Целта ни е да облекчим живота и направим възможно оцеляването на уличните кучета, да им осигуряваме храна и лекуваме при необходимост, а също на някои и нов дом. Помагаме също на кучета, които са изоставени от техните собственици.

Те имат големи проблеми да оцелеят и свикнат с бездомния, уличен живот. Понеже повечето от кучетата се осиновяват в Германия, те се подготвят съответно преди тяхното пътуване – изследват се за различни заболявания, ваксинират се, кастрират се и се социализират.

letter Необходими са около 3000 лв. месечно за храна, лечение, операции на пострадали животни, кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране и транспорт при задомяване на бездомни и изоставени животни.