DMS MIKRE – Да помогнем за лечението на пострадалите хора при катастрофата край с. Микре!
DMS MIKRE

DMS MIKRE – Да помогнем за лечението на пострадалите хора при катастрофата край с. Микре!

От началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 519 лв.
  • Събрани през ОББ: 221 лв.
  • Изпратени SMS: 6282 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 580 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 7 броя

 

За кампанията

Съюзът на слепите в България /ССБ/ е сдружение с нестопанска цел за защита на специфичните права и интереси на хората със зрителни увреждания и тяхната интеграция в обществото.

Структурата на ССБ включва 113 първични съюзни организации, обединени в 16 районни организации в различни населени места в страната. Те извършват своята многообразна дейност в изградените клубове в полза на гражданите с увредено зрение. Настоящата кампания се организира от Териториалната организация на слепите в Перник.

Цел 

След тежката катастрофа на 17.11.2017 г. на пътя София – Варна край с. Микре загинаха 9 човека, а 13 от пострадалите се нуждаят от средства за лечение и рехабилитация, като общата сума възлиза на над 60 000 лв. Пострадалите са сред членовете на Териториалната организация на слепите в Перник. Необходимите средства са непосилни за тях като хора с увреждания и много ниски доходи.

Сподели

Заедно събрахме 8 320 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
6385 580 7 221 лв. 519 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията