Помощ за Мартина!
DMS MARTINA

Помощ за Мартина!

Сподели

Заедно събрахме 171 102 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
108670 18272 1179 10244 лв. 4394 лв. 5355 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

Историята на Мартина

Един месец по-късно детето постъпва в болница Аджъбадем, Турция, където се регистрира хидроцефалия, налагаща неврохирургична операция за поставяне на вентрикулоперитонеален шънт. Назначена е и физиотерапия.

Лекарите дават надежда за значително възстановяване на Мартина, но е необходима специализирана интензивна рехабилитация. На 29 ноември детето ще бъде хоспитализирано в клиника Левинщайн, Израел. Стойността на едномесечно лечение е 70 000 лв. Средствата за първия месец вече са набрани.

Изпратените смс-и към 19 декември 2017 ще осигурят рехалибитацията на Мартина в Израел за втория месец. Кампанията продължава да набира за следващите курсове на лечение – по 70 000 лв. на месец

През 2019 год. Мартина ще бъде лекувана в детска рехабилитационна клиника в Германия. Детето вече е започнало терапия там и резултатите са много позитивни. Цената на един ден престой и лечение е 1800 евро. За един месец – 54 000 евро.

letter През март 2018 год. Мартина се завърна в България. От средата на годината с детето работят специалистите от рехабилитационна клиника Мюнхен. Необходимите средства са около 100 000 лв. Има и оферта за лечение със стволови клетки в клиника Нейровита, Москва на стойност 100 000 евро.