Заедно за Гошко!
DMS GOGO

Заедно за Гошко!

Кампанията е прекратена поради слаба активност.

Сподели

Заедно събрахме 12 936 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7098 817 52 3003 лв. 741 лв. 200 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

От 5 години Георги е под наблюдението на ортопедите в клиника Ашау, Германия. Там са произведени и ортезите на детето, които се заплащат от фонда за лечение на деца. Според немските специалисти момчето има шансове за прохождане, но е необходима интензивна рехабилитация, особено в периода на пубертета.

През юли и ноември 2016 год. родителите му успяват да съберат средства за 2 курса двуседмична рехабилитация в Медицински център „Адели”, Словакия. Тогава Георги за първи път застава изправен без ортези и без да се държи за нещо.

Проведеният през февруари 2017 контролен преглед в Ашау потвърждава напредъка – планирата за месец май операция на коленни стави е отложена за неопределен срок, тъй като лекарите с изненада установяват, че детето е с подобрение на моторните функции и мускулния тонус, с увеличен обем активни и пасивни движения, по-добро равновесие и по-ритмично дишане.

Българска медицинска комисия също констатира напредъка и дава заключение, което да послужи пред фонда за лечение на деца, за продължаване на терапията в Словакия. Въпреки това, по подаденото в края на август заявление за финансиране в ЦФЛД, все още няма решение, а Георги има дата за следващ курс терапия от 20.11.2017 год. Стойността на курса е 6 300 евро без транспортни разходи.

 

letter Към декември 2018 год. Георги вече премина през 2 операции в Германия и в момента се възстановява. Веднага след сваляне на гипса е планиран нов курс усилена рехабилитация, който да затвърди ефекта от операциите и да доведе до самостоятелен стоеж, а след това и до самостоятелни крачки.