Възраждане на Пенкьовския манастир
DMS MANASTIR

Възраждане на Пенкьовския манастир

Кампанията за възраждането на Пенкьовския манастир приключи успешно! С набраните средства е достроена къщата към горната част на манастира, в която има две стаи и складово помещение с квадратура от 45 кв. м. Те ще се използват само за нуждите на манастира.

Благодарим на дарителите! 

Сподели

Заедно събрахме 9 370 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1186 399 105 1974 лв. 4887 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За нас

Мисията на фондацията е всестранно подпомагане за възстановяването, поддръжката, популяризирането и нормалното осъществяване на дейността на Пенкьовски манастир, намиращ се в с. Пенкьовци, община Трън.

Още – извършване на проучвания и анализи, свързани с целите на фондацията, привличане на експерти, специалисти, партньори и доброволци за подпомагане дейността на фондацията, привличане на поддръжници за популяризиране и реклами на всякакви носители.

Вече е изградена къща към манастира, в която да се съхрянават инструментите за поддръжката на самия манастир и килията на монаха.

letter В манастира към момента живее един монах, с тенденция към увеличаване на броя след създаване на условия за това. Паметник на културата е манастирската църква „Света Петка“.