17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS ALBATROS – Кампания „Да построим отново летящите легенди на България“

Кампанията е стартирала на: 02.06.2017 и е приключила на: 30.04.2018

Кампанията е прекратена поради ниска активност.

  • От началото на кампанията:
  • Събрани през еPay: 5 лв.
  • Събрани през ОББ: 10 лв.
  • Изпратени SMS: 72 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 5 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

Сдружение „Летящи легенди България“ – Пазарджик  е създадено за да намира и възстановяване авиационна техника, свързана с българската история, строене на летящи и нелетяши реплики на самолети, събиране и реставриране на униформи, летателна екипировка. Интересуват се от всичко свързано с българските военновъздушни сили и популяризиране на авиационната техника, свързана с българската история.

20 21

Целта на кампанията

Възстановяване на самолет „Албатрос“ от 1912 година, който е изгорял в Музея на авиацията в Крумово.  По-голямата цел е да бъдат построени отново поне значимите самолети в българската история в действителни размери или мащаби.Два самолета са вече построени, организацията има производствена база, инструменти и всичко нужно за изработването на самолети. Единият е в музея на авиацията на летище Крумово, а другият е частна собственост, но също е в България. От сдружението имат много идеи, като и архивни работни чертежи и оригинални технологии за много други самолети. Поддържат контакти с колеги в чужбина, с които обменят информация, а от Чехия са получили чертежите на „Доган“ Авиа Б534.

За контакти:
с. Баня, общ. Панагюрище, ул. „Възраждане“ 1
Пазарджик, ул. „Пловдивска“ 71, ет. 4, ап. 10
Леко Гергински, председател на УС; lekog@abv.bg