17 777

Единен Дарителски Номер

Други кампании

Виртуално обучение чрез мобилен планетариум – DMS KOSMOS

Кампанията е стартирала на: 18.05.2017 и е приключила на: 19.03.2018
Виртуално обучение чрез мобилен планетариум – DMS KOSMOS

Кампанията спира поради ниска активност. Резултатите от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 30 лв.
  • Събрани през ОББ: 8 лв.
  • Изпратени SMS: 83 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията
СУ „Иван Вазов” е средищно училище в Община Вършец. В него се обучават над 630 ученици в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от І до ХІІ клас. Всички дейности в училището са подчинени на подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти, оптимизиране на материалната база и мотивиране на учениците за активно участие в образователния процес.

От 2009 г., училището е домакин на ежегодно национално Астропарти. Участници са ученици и учители от цялата страна с интерес към физиката и астрономията, както и професионални астрономи като гост-лектори. Въпреки наличната материална база и техническо оборудване в областта на физиката и астрономията, съвременните образователни технологии, към които се стремим, са най-ефективния мотиватор за личностно и образователно развитие.

Целта
Мисията на СУ „Иван Вазов” – гр. Вършец е да осигури качествено образование, в което се уважават индивидуалните и културни различия на децата и се подготвят всички ученици да покрият или надхвърлят Държавните образователни стандарти. Училището се стреми към среда, която е богата на технологии, за да се подкрепи успешното усвояване на знания, прилагане на инструменти и умения за решаване на проблеми, като по този начин да се разширят академичните и професионални възможности.

Финансовата цел на кампанията е стойността на високо-технологичното оборудване за виртуално обучение чрез мобилен планетариум – Immersive Experiences в размер на EUR 20 000. СУ „Иван Вазов” е едно от 16-те български училища, където експериментално се реализират иновативни планове за въвеждане на образователни технологии.

Мобилният планетарум ще стане част от мотивиращата образователна среда в рамките на бъдещ регионален „Ученически център за върхови постижения“ при СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец (JUNIOR Center of Excellence at Varshets ‘Ivan Vazov’ High School) – за изграждане на предпоставки за пред-университетско интегриране на ученици в бизнес ориентирана среда и за ранно откриване и подкрепа на деца с реален потенциал за върхови постижения в специфична област на реализация – наука, бизнес, култура и др.