17 777

Единен Дарителски Номер

Други кампании

Виртуално обучение чрез мобилен планетариум – DMS KOSMOS

Кампанията е стартирала на: 18.05.2017
Виртуално обучение чрез мобилен планетариум – DMS KOSMOS
 • Необходима сума: 20 000 евро
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 5 лв.
 • Събрани през ОББ: 8 лв.
 • Изпратени SMS: 81 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS KOSMOS Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS KOSMOS на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

За кампанията
СУ „Иван Вазов” е средищно училище в Община Вършец. В него се обучават над 630 ученици в дневна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от І до ХІІ клас. Всички дейности в училището са подчинени на подобряване на квалификацията на педагогическите специалисти, оптимизиране на материалната база и мотивиране на учениците за активно участие в образователния процес.

От 2009 г., училището е домакин на ежегодно национално Астропарти. Участници са ученици и учители от цялата страна с интерес към физиката и астрономията, както и професионални астрономи като гост-лектори. Въпреки наличната материална база и техническо оборудване в областта на физиката и астрономията, съвременните образователни технологии, към които се стремим, са най-ефективния мотиватор за личностно и образователно развитие.

Целта
Мисията на СУ „Иван Вазов” – гр. Вършец е да осигури качествено образование, в което се уважават индивидуалните и културни различия на децата и се подготвят всички ученици да покрият или надхвърлят Държавните образователни стандарти. Училището се стреми към среда, която е богата на технологии, за да се подкрепи успешното усвояване на знания, прилагане на инструменти и умения за решаване на проблеми, като по този начин да се разширят академичните и професионални възможности.

Финансовата цел на кампанията е стойността на високо-технологичното оборудване за виртуално обучение чрез мобилен планетариум – Immersive Experiences в размер на EUR 20 000. СУ „Иван Вазов” е едно от 16-те български училища, където експериментално се реализират иновативни планове за въвеждане на образователни технологии.

Мобилният планетарум ще стане част от мотивиращата образователна среда в рамките на бъдещ регионален „Ученически център за върхови постижения“ при СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец (JUNIOR Center of Excellence at Varshets ‘Ivan Vazov’ High School) – за изграждане на предпоставки за пред-университетско интегриране на ученици в бизнес ориентирана среда и за ранно откриване и подкрепа на деца с реален потенциал за върхови постижения в специфична област на реализация – наука, бизнес, култура и др.

1 2


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, както и текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.astroparty.ivan-vazov.info/

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS KOSMOS Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS KOSMOS на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)