Създаване на „Център за възстановяване, информация и консултиране“ на онкоболни и техните близки
DMS VIK

Създаване на „Център за възстановяване, информация и консултиране“ на онкоболни и техните близки

Сподели

Заедно събрахме 1 017 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
516 152 26 0 32 лв. 35 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

През 2006 год. променихме дейността – в обществена полза и името на организацията в Българска Асоциация на хора с онкологични и др. заболявания „Живот“ (БАХОдЗ), с цел разширяване обхвата на онкологичните и други обществено значими заболявания.

Пациентите с диагноза рак, след като напуснат болничното заведение са най-объркани, а близките им се чувстват безпомощни. Точно в този период те имат най-голяма нужда от подкрепа, от разговор със сродна по съдба душа, от протегната ръка за кураж в дългата и при това не лека борба за живот, от възстановяване.

 

letter БАХОдЗ „Живот“ има за цел да създаде „Център за Възстановяване, Информация и Консултиране“(ВИК) на хора с онкологични заболявания и техните близки – единствен в област Хасково и съседните области.