Българска история
DMS BGHISTORY

Българска история

Сподели

Заедно събрахме 2 188 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
631 425 55 0 407 лв. 25 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

От създаването си до днес, сдружение „Българска история“ работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало.

Екипът ни е убеден, че историята трябва да се разглежда като стабилна основа за изграждане на нацонално самосъзнание, което е от изключителна важност за просперитета на един народ.

Мисията на сдружението е да достигне до всички, които проявяват интерес към историята, а с приоритет е подрастващото поколение.

Основна задача на „Българска история“ е съхраняването и популяризирането на българската история чрез поддръжката на два уебсайта, обиколки из училища с цел изнасяне на уроци по родолюбие, създаване на образователни клипове, документални поредици и късометражни филми.

letter Продължаване и надграждане на инициативата „уроци по родолюбие“. От началото на инициативата до днес екипът на сдружение „Българска история“ е посетил над 100 населени места, в които е изнесъл близо 150 открити урока.