DMS KARIN DOM – Музикотерапия на деца със специални потребности в Карин дом
DMS KARIN DOM

DMS KARIN DOM – Музикотерапия на деца със специални потребности в Карин дом

Кампанията приключва успешно. Резултатите от началото на кампанията са:

  • Събрани през еPay: 75 лв.
  • Събрани през ОББ: 100 лв.
  • Изпратени SMS: 660 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 30 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

„Карин дом“ е неправителствена организация, с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства.

Защо го правим

В нашето общество все още има стигма спрямо децата със специални нужди. Те се възприемат често като деца с увреждания, за които е трудно да се интегрират в обществото. Не се познават техните възможности и потенциал. Това често ги поставя в риск от изоставяне от техните биологични родители, поради непознаване на състоянието, страх за социалния статус на семейството и изолация от обществото.

Карин дом предоставя комплекс от висококачествени терапевтични услуги в подкрепа на децата и техните семейства. Това са деца с различни състояния и нужди, които получават от най-ранна възраст подкрепа за своето развитие и приобщаване в детска градина и училище. В работата с тях се търсят подходящите средства за комуникация, така че детето да се чувства свободно да изрази себе си, своите нужди и потребности, своите емоции. Съществуват различни методи за комуникация, като музикотерапията, чиито предимства са все още слабо познати. Терапия чрез музика е метод, който насърчава напредъка на детето. Където думите се провалят, музиката говори – тя е съществено средство за комуникация тогава, когато тя е невъзможна чрез употребата на вербална реч.

Решението

Музикотерапията, водена от подготвен специалист ги успокоява и помага за концентрацията на вниманието, тонизира централната нервна система и стимулира дишането. Музикотерапията оказва лечебно въздействие върху психо-емоционалното състояние на децата и опорно-двигателния им апарат. Тя ще окаже положително въздействие върху отделните области на развитие на детето, което ще се отрази върху възможностите на детето да се адаптира по-успешно в образователната среда на детската градина/училище и да взаимодейства по-добре със свои връстници.

Участието в дейности, които носят радост и емоции стимулира по непосредствен начин и комуникативната област на развитие, която играе важна роля за социалната интеграция на детето. Музикалните преживявания всъщност предоставят средство за себеизразяване, което не изисква използване на думи. Проучвания доказват, че музиката повлиява положително и върху развитието на мозъка на децата със специални потребности като стимулира развитието на двигателни, когнитивни и социални умения.

Финансова цел

Необходими са 7800 лв. за провеждане на музикотерапевтични сесии през 2017 г. на децата със специални потребности, които посещават и се очаква да посещават Карин дом. Средствата са необходими за осигуряване на специалист за период от 1 година за провеждането на групови и индивидуални сесии, за поддръжка на материалната база и залите, където се провежда, както и за покриване на съпътстващите административни разходи.

Развитие

OneWorld Foundation дари необходимата сума за 2017 г. от 7 800 лв., а кампанията продължава до осигуряване на средства за още 6 месеца музикотерапия, за което са нужни 3 900 лв.

Сподели

Заедно събрахме 895 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
660 30 0 100 лв. 75 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията