DMS ALEXANDRINA – Александрина Кръстева
DMS ALEXANDRINA

DMS ALEXANDRINA – Александрина Кръстева

Средствата за лечението на Александрина Кръстева са набрани, поради което кампанията в DMS приключва. При необходимост може да бъде подновена.

Резултати в DMS от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 1033 лв.
  • Събрани през ОББ: 1062 лв.
  • Изпратени SMS: 12146 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 9 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Александрина Кръстева е на 19 год., от София. През април 2015 год. й е открита остра лимфобластна левкемия. Провежда пълен курс химио и лъчетерапия и постига ремисия, но в началото на  тази година, при контролни изследвания, е установен ранен рецидив – висок риск.
Родителите се насочват към клиника в Лондон, която поема ангажимент за провеждане на лечение и костно-мозъчна трансплантация. Сумата, необходима за химиотерапия, търсене на съвместим донор и трансплантация, е 385 000 британски паунда. В дарителската сметка на Александрина има 300 000 лв.Необходими са още около 600 000 лв.

Сподели

Заедно събрахме 14 358 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
12245 9 0 0 1062 лв. 1033 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията