България на длан – макети на открито!
DMS BG DLAN

България на длан – макети на открито!

Прекратена поради слаба активност.

 

Сподели

Заедно събрахме 2 756 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1320 113 42 1000 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията

Сдружение „България на длан“ е създадено с цел: – запазване и развитие на българското културно наследство чрез изграждане, управление и популяризация на най-големия парк с макети на български и от списъка на ЮНЕСКО,  археологически, културни и исторически обекти на открито в България; – опазване и социализиране на културното наследство, духовно консолидиране на нацията, обогатяване образованието и осигуряване на пример за подрастващите; – разширяване достъпа на гражданите и гостите на страната до културно-историческите дадености на България.

„България на длан – макети на открито“ е образователен културно исторически проект, който чрез  специално изработени умалени копия (макети)  на знакови сгради,  ще представи България като част от европейското и световното наследство на ЮНЕСКО, събрано на  едно място.

Проектът  „БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН – МАКЕТИ НА ОТКРИТО“ ще бъде създаден на няколко етапа, като етап 1 ще бъде върху терен от 20 дка и ще наподобява в „миниатюра“ картата на България, видяна от високо.

В „картата-миниатюра“ на България ще се поставят макети на знакови културно-исторически обекти от България и от списъка на  ЮНЕСКО. Около „картата -миниатюра“ на България в перспектива ще бъдат поставени макети на обекти от списъка на ЮНЕСКО от Европа и света.

Сцена „ЮНЕСКО“, на която ще се провеждат спектакли, концерти, интерактивни образователни игри и събития. Целта на сцена „ЮНЕСКО“ е да  представя  и повишава знанието за културно-историческото наследство както за  България така и за света.

Мястото на сцената  ще дава възможност за поглед към парка. Предвижда се изграждането на интерактивен център за електронни  игри и интерактивни занимания, свързани с културно- историческото наследство от България,  Европа  и света.

Наблюдателни площадки, от които се вижда проекта „като на длан“ поглед към всички макети на парка. Изработените макети са в мащаби 1:10, 1:15,  1;25 и 1:30 и ще могат издържат на атмосферни  условия от – 40 до + 50 градуса.

Планиран срок за започване на изграждането – 2017- 2018 г., прогноза за откриване – 2019-2020 г.