DMS BORINO – Обезопасяване и маркиране на трасе „Малък кръг” от „Среднопланинска  Дяволска пътека-Борино”
DMS BORINO

DMS BORINO – Обезопасяване и маркиране на трасе „Малък кръг” от „Среднопланинска Дяволска пътека-Борино”

Кампанията спира поради ниска активност. Резултатите от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 55 лв.
  • Събрани през ОББ: 15 лв.
  • Изпратени SMS: 107 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 9 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Ние, в Сдружение „Био-Б-Еко – с. Борино, имаме за цел да привлечем любителите на планината към изключително атрактивната Среднопланинска Дяволска пътека – Борино, която се намира в района на природна забележителност Дяволски мост, с обща дължина от 10,5 км. Надяваме се да наберем достатъчно средства, за да можем да обезопасим и пригодим за масов туризъм един 5 километров участък от нея.

След обезопасяване на участъка, както с елементи на туристическата инфраструктура, така и с необходимата туристическа информация, на  посетителите на „Среднопланинска Дяволска пътека”-Борино  ще бъдат предложени допълнителни 5 км атрактивно туристическо трасе, през изключително живописни местности, скални форми и образования, страховити гледки към най-дългото ждрело в България –Буйновското (дължина 10,5 км)  от нови, недостигнати за масовия посетител, визуални позиции и наблюдателни точки.

Трасето e с обща дължина от 10,5 км, изградено e в средата на 2015 г., от община Борино, Западните Родопи, като за него   има специален сайт   (www.dyavolskapateka.org).

Необходими са ни 1750 лв. за следните дейности:
– изграждане на допълнителни, неотложни обезопасителни парапети
– стабилизиране на съществуващи такива по трасето, включително изграждане на 40 бр.  теренни стъпала в необезопасен участък, с дължина 500-600 м по новото трасе
– премахване на паднали  дървета храсти  и камъни в участъци от трасето
– отстраняване на възникнали дефекти и подмяна на елементи от съществуващата туристическа инфраструктура
– изработка, доставка  и монтаж на туристически знаци и информационни табла с карти на трасето

Сподели

Заедно събрахме 195 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
107 9 0 15 лв. 55 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията