17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за хора

DMS PETAR – Петър Мавродиев

Кампанията е стартирала на: 16.02.2017 и е приключила на: 12.10.2017

Средствата за рехабилитацията на Петър Мавродиев (10 000 евро) са събрани и кампанията приключва. Освен от DMS, дарения са набрани и от други източници. При необходимост от следващо лечение или рехабилитация кампанията може да бъде подновена.

Резултатите в DMS от началото на кампанията са:

  • Събрани през еPay: 565 лв.
  • Събрани през ОББ: 833 лв.
  • Изпратени SMS: 4864 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 133 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Петър Мавродиев, на 17 год. от Пловдив, е с диагноза „Детска церебрална парализа” от раждането си. През годините провежда непрекъснато рехабилитация, занимава се с плуване и конна езда, от които се повлиява добре.

Миналата година д-р Брюно Франиер, в рамките на дейността си към фондация „Суисклиникал”, преглежда Петър и препоръчва да се направи анализ на походката и след това, в зависимост от резултатите, оперативно лечение на левия крак, което ще позволи на момчето да продължи да ходи. През месец май 2016 в Ортопедична клиника Шпайзинг Виена е извършен анализ на походката и е изготвен план за оперативно лечение, с който д-р Франиер се съгласява напълно.

През юни 2016 год. родителите подават във фонда за лечение на деца заявление за финансиране на операцията в Австрия. Три месеца и половина по-късно получават отказ с мотив, че лечението може да се извърши в България. Родителите обжалват решението на ЦФЛД в Административен съд и делото все още не е приключило.

Едновременно с това подават заявление в НЗОК за издаване на формуляр за планирано лечение в Европейския съюз S2 и заявлението е одобрено. НЗОК обаче не заплаща разходи за път, престой и следоперативна ортеза. Петър ще има 6-седмичен извънболничен престой във Виена, а след това и още едно пътуване за рехабилитация и изработване на ортеза. За нощувки, пътни и ортеза са необходими около 10 000 евро съпътстващи разходи извън формуляр S2.