DMS ARHANGEL – Реставрация на икони от иконостаса в храма в с.Здравковец, Габровска област
DMS ARHANGEL

DMS ARHANGEL – Реставрация на икони от иконостаса в храма в с.Здравковец, Габровска област

Християните в село Здравковец, Габровско събраха средства за реставрацията на своя местен храм. Както много други селски храмове, така и местният храм „Св. архангел Михаил“ престава да функционира в периода на комунизма. Началото на новото възраждане на храма е дадено от Пламен Илиев през 2008 г. Той увлича със себе си над 200 души и фирми, които участват активно в ремонта.

През този период храмът се сдобива с нов покрив, укрепени са основите му, наново е измазана и боядисана вътрешността, бетониран е подът, прокарана е нова електрическа инсталация, реновирана е дограмата. С това големите ремонтно-строителни работи са почти завършени. За една година кампанията на Църковно настоятелство „Свети Архангел Михаил“ успя да набере чрез DMS над 3900 лв., като общата набрана сума е 5303,48 лв. Този етап от кампанията приключи с реставрация на 6 икони от царския ред на иконостаса, които бяха осветени на храмовия празник, 8 ноември 2017.

Резултатите в DMS от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 0 лв.
  • Събрани през ОББ: 816 лв.
  • Изпратени SMS: 2707 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 194 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 12 броя

 

IMG_6555 IMG_6566 IMG_6562 IMG_6564

За кампанията

Първият храм в с. Здравковец е построен през периода 1840-1844 г. Той е изграден от дърво и през 1911 г. изгаря. Строежът на сегашният храм започва през 1913 г. и завършва напълно чак след 1933 г. През времето на комунизма пълноценният духовен живот постепенно замира и храмът потъва в забрава и разруха.

Началото на новото възраждане на храма е дадено от Пламен Илиев преди през 2008 г. Той увлича със себе си над 200 човека и фирми, които участват активно в ремонта на монументалния храм. През този период храмът се сдобива с нов покрив, укрепени са основите му, наново е измазана и боядисана вътрешността, бетониран е пода, прокарана е нова електрическа инсталация, реновирана е дограмата. С това големите ремонтно-строителни работи са почти завършени.

След привършване на основните ремонтно-строителни дейности по възстановяване на храм „Свети Архангел Михаил”, с. Здравковец, Габровска област, на дневен ред е реставрацията на иконната сбирка и иконостаса на храма – общо 18 икони. Реставрирането на иконите от царския и апостолския ред на иконостаса ще бъде извършено от изтъкнатият ни реставратор Стефко Аенски, като сумата за реставриране на една икона от царския ред е 700 лв., а от апостолския  – 250 лева. Общата стойност на проекта е 7 200 лв.

Сподели

Заедно събрахме 4 054 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
2790 194 12 816 лв. 0 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията