Заедно да помогнем на Борис
DMS BOBO

Заедно да помогнем на Борис

Сподели

Заедно събрахме 18 573 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
7070 699 90 0 6310 лв. 3223 лв. 122 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията

По същото време се свързват със специализиран център за лечение на епилепсии в САЩ – The family hope center, откъдето получават покана за незабавно започване на лечение.

След първия курс терапия пристъпите на Борис рязко намаляват. Специалистите изготвят индивидуална програма за лечение и рехабилитация на детето, която се актуализира на всеки 6 месеца.

За 2017 год. бяха необходими около 40 000 щатски долара за 2 посещения в  The family hope center и 10 000 евро за 4 курса рехабилитация в клиника Renona Rehabilitation, Словакия.

 

letter Детето премина само през едно посещение в САЩ поради липса на средства, но въпреки това, резултатите от терапиите през 2017 са много добри – Бобо е по-силен физически, с по-стабилна стойка, крачи с подкрепа и значително е увеличил набора от звуци, които издава.