17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за хора

DMS BOBO – Борис Владимиров

Кампанията е стартирала на: 22.12.2016
DMS BOBO – Борис Владимиров
 • Необходима сума: 101 000 лв. за 2018
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 2948 лв.
 • Събрани през ОББ: 4979 лв.
 • Изпратени SMS: 6094 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 323 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 36 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 11 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 3 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS BOBO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS BOBO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)

За кампанията

Борис Владимиров е на 5 год., от София. На 3-месечна възраст, след поставяне на ваксина, Борис отключва епилепсия в тежка форма. В България преминава през различни медикаментозни лечения, но състоянието му се влошава все повече. През 2014 год. на родителите е предложена неврохирургична операция, която те отказват, тъй като крие сериозни рискове от инвалидизация.

По същото време се свързват със специализиран център за лечение на епилепсии в САЩ – The family hope center, откъдето получават покана за незабавно започване на лечение. След първия курс терапия пристъпите на Борис рязко намаляват. Специалистите изготвят индивидуална програма за лечение и рехабилитация на детето, която се актуализира на всеки 6 месеца.

До момента лечението протича по план и резултатите са обнадеждаващи, но родителите на Борис вече не успяват да покриват разходите.

За 2017 год. са необходими около 40 000 щатски долара за 2 посещения в  The family hope center и 10 000 евро за 4 курса рехабилитация в клиника Renona Rehabilitation, Словакия.

Развитие

Към 20.09.2017 год. в дарителската сметка на Борис са постъпили общо 60 144 лв. С част от тях детето премина през три курса рехабилитация в клиника „Ренона” Словакия. Борис посети и клиниката в САЩ, където му беше изготвена нова рехабилитационна програма. Детето е по-силно физически, с по-стабилна стойка, крачи с подкрепа и значително е увеличило набора от звуци, които издава.

Необходими са още 31 800 лв. за покриване на разходите за терапия през 2017 год.

През 2018 год. лечението на Борис в САЩ ще продължи, а терапията в Словакия ще отпадне, тъй като възможностите за рехабилитационно надграждане на вече постигнатото са лимитирани. Тя ще бъде заменена с 16-седмична терапия в специализирана рехабилитационна клиника „Анимус”, Гърция. Програмата включва кинезитерапия, логотерапия, ерготерапия, хидротерапия, хранителна диета и арттерапия. Стойността на програмата е 27 000 евро без ДДС.

Събраната и усвоена сума във връзка с кампанията DMS Bobo за 2017 г. до момента е в размер на 60977 лв. За съжаление, необходимите средства за второ посещение в САЩ – The Family Hope Center през 2017 г. не се събраха. Следващата дата е през юни 2018 г. В дарителската сметка към 14 декември 2017 г. няма средства.

Програмата за лечение на Борис през 2018

- Две посещения през юни и декември 2018 г. в The Family Hope Center – САЩ на стойност 15900 USD. Заедно с разходите за пътуване и престой необходимата сума е около 50 000 лв.;

- 5 посещения в център Natalia Rehabilitation Center Словакия за периодите: 26.02-10.03.2018; 30.04-11.05.2018; 23.07-03.08.2018; 15.10-26.10.2018 и 10.12-21.12.2018 г. на обща стойност 3500  EUR. С разходите за път и престой необходимата сума е 20 000 лв.;
- 1 посещение в Adeli Medical Center, най-вероятно през периода от 04-17.06.2017 г. на стойност 4160 EUR и разходи за пътуване и престой в размер на около 2700 лв. или общо около 11 000 лв.;
- 4 едноседмични посещения или общо 28 дни в клиника ANIMUS Гърция на стойност 9722 EUR и разходи за пътуване в размер на около 250 лв. на пътуване или общо 20 000 лв.

Общата необходима сума за лечение на Борис през 2018 г. е в размер на 101 000 лв.


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS BOBO Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS BOBO на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и A1)