DMS ILKO – Илко Панайотов
DMS ILKO

DMS ILKO – Илко Панайотов

Средствата, необходими за транспорт до Германия, престой и лекарски хонорар, свързани с предстоящото лечение на Илко Панайотов в клиника „Godeshohe”, са набрани.

Илко ще се лекува 3 месеца в Германия, като терапията ще бъде заплатена от НЗОК с формуляр за планирано лечение S2. Кампанията за Илко спира, при необходимост може да бъде подновена.

Резултати в DMS:

Събрани през еPay: 155 лв.
Събрани през ОББ: 158 лв.
Изпратени SMS: 1540 броя
Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Сподели

Заедно събрахме 1 867 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
1554 0 0 0 158 лв. 155 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията