Да помогнем на Бети Димитрова
DMS IVELINA

Да помогнем на Бети Димитрова

Кампанията в подкрепа на малката Елизабета Димитрова (DMS BETI) в ДМС приключва.

Бети страда от В-клетъчна остра лимфобластна левкемия и набираше средства за лечение в американска клиника. В крайна сметка стана ясно, че лекарите в САЩ не могат да предложат нищо по-различно от това, което Бети получава в момента в Братислава.

Лечението ще продължи в Европа, а разходите ще бъдат много по-малко, като към момента набраните средства са достатъчни. Предстои тежка химиотерапия и след това продължителна борба с гъбичната инфекция.

След края на лечението, родителите на Бети ще дарят останалите средства на други хора, които имат нужда от лечение.

Благодарим на всички, които дариха за Бети!

Сподели

Заедно събрахме 48 233 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
26713 715 18 0 10000 лв. 10000 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията