DMS KNIGA – „Дай живот на стара книга“
DMS KNIGA

DMS KNIGA – „Дай живот на стара книга“

Кампанията приключва успешно, Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ вече притежава камера за аноксия. Резултатите в DMS са:

  • Събрани през еPay: 109 лв.
  • Събрани през ОББ: 65 лв.
  • Изпратени SMS: 797 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 115 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 4 броя

 

За кампанията

Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ стартира кампания за набиране на 50 000 лева за закупуване на камера за аноксия.В Националната библиотека се съхраняват над 8 000 000 книжни документа, много от които са единствени копия. Голяма част от културното наследство във фонда обаче е в лошо състояние и трябва да бъде възстановено.

Целта

Чрез тази камера ще могат да използват най-съвременната екологична технология за нетоксично почистване и спасяване на старинни книги и документи.

Методът „Аноксия“ представлява нетоксична дезинфекция, посредством контролирана безкислородна среда и внедрен контрол на нашествия от насекоми, без никакъв риск за книжовното културното наследство, за хората и околната среда. Това е изкуствена промяна на атмосферата, чрез премахването на кислорода до нива под 0,5 % и въвеждане на инертен газ (в този случай азот). В същото време се контролират нивата на температурата и относителната влажност, които се поддържат в определени параметри за ефективност на метода. „Аноксия“ елиминира паразитите чрез дехидратация и задушаване. Смъртността на вредителите е 100%, независимо от техния стадий на развитие.

Сподели

Заедно събрахме 1 221 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
797 115 4 65 лв. 109 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията