17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

DMS NAGRADA – Кампания „За всяка шестица – жълтица!“

Кампанията е стартирала на: 14.09.2016
DMS NAGRADA – Кампания „За всяка шестица – жълтица!“
 • Необходима сума: 900 лв.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 20 лв.
 • Събрани през ОББ: 219 лв.
 • Изпратени SMS: 59 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS NAGRADA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS NAGRADA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

Кои сме ние

Ние сме сдружение с нестопанска цел „Верният настойник”, което е основано от 2009 г. и през годините сме доказали,че работим в полза на хората.  Проектът „Жълтица за шестица” се роди от идеята ни да насърчим учениците в тяхното образование. Проблемът с ниският успех в училище е все по-нарастващ. Особено застрашени са деца от рискови групи-от социално слаби семейства или без родител.

Фокусирани сме в следните институции : основното училище в с. Факия, където децата са от крайно бедни семейства и живеят в пансион и Центрове за настаняване от семеен тип-Бургас. Децата са без родители и трябва сами да се подготвят, а възпитателите не могат да обгрижат достатъчно всички деца.

Бедността, отдалечеността от семейството в пансион или липсата на родители са фактори, които влияят на успеха на учениците. На тях им е по-трудно при такива условия да постигат високи резултати. За да полагат по-голямо старание и да имат по-добри оценки, тези деца се нуждаят от допълнителен стимул. Такъв стимул е кампанията „Жълтица за шестица”. Целта на кампанията е да събуди в тях мотивация и стремеж да постигат по-високи резултати в училище.

Набраните средства от първия учебен срок ще се раздават на на учениците според получените отлични оценки. За всяка шестица всяко дете ще получава 1 лв. Останалите средства се прехвърлят за следващия срок и заедно с новополучените на същия принцип се разпределят на децата. Целта ни е кампанията да бъде дългогодишна и да обхваща в бъдеще и други учебни заведения. Финансовата ни  цел е набиране на 900 лв. за един учебен срок.

img_1084 img_1698 sam_2274n


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.verniatnastoinik.org

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS NAGRADA Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS NAGRADA на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)