17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

Кампания „Фуутура благотворителна лига“- DMS SPORT

Кампанията е стартирала на: 15.09.2016
Кампания „Фуутура благотворителна лига“- DMS SPORT
 • Необходима сума: 5 900 лв. за 2018 г.
 • От началото на кампанията:
 • Събрани през еPay: 52 лв.
 • Събрани през ОББ: 0 лв.
 • Изпратени SMS: 64 броя
 • Абонаменти от 2 лв.: 19 броя
 • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя
 • АКТИВНИ абонаменти за текущия месец:
  Абонаменти от 2 лв.: 0 броя
  Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SPORT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SPORT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)

Сдружение за развитие на спорта и спортната култура „Фуутура” е регистрирано сдружение с идеална цел и работи изцяло и единствено в полза на спорта, в полза на развитието и налагането на спортния и здравословния начин на живот. Основна цел на „Фуутура” е развитието на масовия спорт и спортната култура в обществото.

Сдружение Фуутура организира благотворителни спортни дейности още от началото на своето съществуване през 2013 г. Досега сме провели над 40 подобни инициативи с няколко училища, една болница и един дом за деца, лишени от родителски грижи.

За кампанията

Спортът и физическата активност са необходими не само за здравето, но и реална социална алтернатива за предотвратяване социално изключване, агресия, липса на толерантност. В отговор на тези предизвикателства, ние стартираме кампания „Фуутура благотворителна лига“, като целим да постигнем основно две основни неща: – активизиране към спорт на различни социални групи в обществото в цялата страна, с акцент върху младежите; – изграждане на ефективен механизъм за подкрепа за социално-значими или индивидуални каузи в различни части на България

„Фуутура благотворителна лига” представлява мащабно развитие на благотворителния спорт. Ние заедно ще подкрепяме благотворителни спортни събития на територията на цялата страна, като така даваме надежда и гласност, развиваме дарителството, доброволчеството и масовия спорт, директно подпомагаме общественозначими или лични каузи. „Фуутура благотворителна лига” ще събира информация за планирани благотворителни турнири, като ще се свързва с организаторите им и ще предлага своето организационно, партньорско и финансово съдействие за възможно най-успешно провеждане.

Директната ни подкрепа към локалните благотворителни спортни събития може да се изрази в осигуряването на няколко от следните възможности за подкрепа:
- Директно включване в процесите на подготовка и провеждане на събитието;
- Административно-документално водене на събитието;
- Частичен/цялостен награден фонд (непаричен);
- Подкрепа за намирането на спонсор/рекламен партньор;
- Подкрепа за намирането на оборудване и/или терен за проявата;
- Разпространение и популяризиране на събитието и каузата сред нашите членове и приятели – чрез социалните мрежи, страницата на Фуутура (www.footura.com) и др.;
- Дарение в размер на 100 – 150 лв. за избраната кауза.

Минимум 70 % от приходите от спортното събитие да са предназначени за обявената благотворителна кауза – това е единственото условие на сдружение „Фуутура”.

Цел на кампанията

Необходими са ни 5 900 лв. за осъществяване на „Фуутура благотворителна лига” през 2018 година. По този начин ще можем да подпомогнем осъществяването на над 25 благотворителни турнири и събития в цялата страна, които ще генерират мащабна подкрепа към различни каузи.

Ние вярваме, че социалната справедливост е белег на най-развитите общества и работим за това чрез развитието на най-добрите практики от нашата сфера на дейност.

5 1


Информация за стойността на даренията и разходите по системата.
Актуална информация за набраните дарения.

Отчитането в реално време на изпратените смс-и и постъпления от онлайн дарения е ориентировъчно, точните данни за кампанията ще намерите в Отчети/Месечни справки (pdf). Актуалните бройки абонаменти за всеки месец също ще намерите там. Броячът показва с натрупване всички направени абонаменти от началото на кампанията, а не текущите за месеца.

Всяка кампания получава минимум 90% от финансовите постъпления от дарителските sms и 95% от постъпленията от онлайн дарения.

Уеб адрес: www.footura.com

Как да дарите?

Изпратете дарителски SMS Дарения чрез еднократни sms или sms абонамент на номер 17777 DMS SPORT Изпратете дарителски SMS с текст на латиница
DMS SPORT на номер 17 777
(за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel)