17 777

Единен Дарителски Номер

Кампании за организации

Кампания „Фуутура благотворителна лига“- DMS SPORT

Кампанията е стартирала на: 15.09.2016 и е приключила на: 20.03.2018

Кампанията спира поради ниска активност. Резултатите от началото на кампанията:

  • Събрани през еPay: 61 лв.
  • Събрани през ОББ: 0 лв.
  • Изпратени SMS: 64 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 31 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

 

За кампанията

Спортът и физическата активност са необходими не само за здравето, но и реална социална алтернатива за предотвратяване социално изключване, агресия, липса на толерантност. В отговор на тези предизвикателства, ние стартираме кампания „Фуутура благотворителна лига“, като целим да постигнем основно две основни неща: – активизиране към спорт на различни социални групи в обществото в цялата страна, с акцент върху младежите; – изграждане на ефективен механизъм за подкрепа за социално-значими или индивидуални каузи в различни части на България

„Фуутура благотворителна лига” представлява мащабно развитие на благотворителния спорт. Ние заедно ще подкрепяме благотворителни спортни събития на територията на цялата страна, като така даваме надежда и гласност, развиваме дарителството, доброволчеството и масовия спорт, директно подпомагаме общественозначими или лични каузи. „Фуутура благотворителна лига” ще събира информация за планирани благотворителни турнири, като ще се свързва с организаторите им и ще предлага своето организационно, партньорско и финансово съдействие за възможно най-успешно провеждане.