DMS SVETI SPAS – Набиране на средства за възстановяване на средновековния храм „Св. Спас“, с. Червен брег
DMS SVETI SPAS

DMS SVETI SPAS – Набиране на средства за възстановяване на средновековния храм „Св. Спас“, с. Червен брег

Кампанията е временно прекратена, поради липса на разрешение за извършване на основната цел на кампанията. При отстраняване на пречките, кампанията ще бъде подновена.

  • От началото на кампанията:
  • Събрани през еPay: 1193 лв.
  • Събрани през ОББ: 766 лв.
  • Изпратени SMS: 4888 броя
  • Абонаменти от 2 лв.: 862 броя
  • Абонаменти от 5 лв.: 59 броя

 

На 6 май 2012 г. екипът на сайт „Свети места“ положи основите на Фондация „Свята България“. Основната ни мисия е да издигнем българската национална памет и самосъзнание, както и да спомагаме за опазването, възстановяването и популяризирането на българското културно-историческо наследство.

Фондацията съдейства за възраждането на няколко свети места: средновековната черква „Св. Спас“ при с. Червен брег – кампания с набрани над 6500 лв. за реставрация; храм „Св. Георги“ с тракийско скално светилище край с. Лиляч; Ваксевски манастир „Св. Георги“ .

Цел на кампанията

Основната цел на настоящата кампания е да се наберат средства за спасително археологическо проучване на пространството около църквата, без което на може да бъде продължена започнатата реставрация, тъй като средновековната сграда ляга върху раннохристиянски храм. Църковната сграда е затрупана с пръст отвън, поради което във вътрешността ѝ прониква капилярна влага, застрашаваща ценни средновековни фрески, които преди две години бяха аварийно консервирани (с изключителното съдействие на фондация „Свята България“). Успешното развитие на кампанията ще спомогне за продължаване на вече започнатата реставрация на старината.
За реализиране на първоначалната цел са необходими 15 000 лв.

Сподели

Заедно събрахме 1 959 лв.

Брой еднократни SMS-и от 2 лв. Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Брой абонаменти 10 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 0 766 лв. 1193 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 0 от 2 лв. 0 от 5 лв. 0 от 10 лв.

За кампанията