DMS DETE – И АЗ СЪМ ДЕТЕ ОТ ТВОЯ ГРАД!
DMS DETE

DMS DETE – И АЗ СЪМ ДЕТЕ ОТ ТВОЯ ГРАД!

Кампанията спира поради ниска активност. Резултатите в DMS от началото на кампанията са:
Събрани през еPay: 37 лв.
Събрани през ОББ: 30 лв.
Изпратени SMS: 367 броя
Абонаменти от 2 лв.: 42 броя
Абонаменти от 5 лв.: 0 броя

За кампанията

От ноември 2015 г. фондация „Сийдър” пое управлението на три къщички от семеен тип и едно защитено жилище в град Казанлък. В тях живеят 44 деца и младежи на възраст между 5 и 30  години. 31  от тях са с увреждания. Фондация „Сийдър“ се грижи децата и младежите да получават вниманието, от което се нуждаят, за да станат по-самостоятелни и да бъдат част от живота на местната общност. Фондацията набира допълнителни средства за да дофинансира нормалното съществуване на една от къщичките на годишна база, или 185 лв. на дете на месец.

Ние им предоставяме сигурен подслон, индивидуална грижа и достъп до здравеопазване и образование. Насърчаваме техните таланти. Осигуряваме им възможността да посещават дневни центрове и училища, където те се учат да общуват и същевременно общността става по-толерантна. Учим ги да се справят с ежедневието си, да изразяват желанията и мнението си и да бъдат като децата, които растат с родителите си.

Сподели

Заедно събрахме 67 лв.

Брой изпратени SMS-и Брой абонаменти 2 лв. Брой абонаменти 5 лв. Дарени онлайн през ПОС ОББ Дарени онлайн през ePay Дарени с
банков превод
0 0 0 30 лв. 37 лв. 0 лв.
АКТИВНИ абонаменти за текущия месец: 3 от 2 лв.0 от 5 лв.

За кампанията